กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว       วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ตารางแพทย์ออกปฏิบัติงาน ห้องตรวจโรคโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

                       

  หากต้องการทราบตารางออกตรวจล่าสุดของแต่ละแผนก โทร.02-3547600-28 ต่อ (แผนกที่ต้องการทราบ)

      อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กรุณา คลิก เพื่อดูรายละเอียดแต่ละโอพีดี

 

ชั้น

OPD

วันแพทย์ตรวจ

OPD

วันแพทย์ตรวจ

 
 

1

  เวชศาสตร์ครอบครัว จ-ศ      
             
 

3

  อายุรกรรม จ-ศ   ภูมิแพ้อายุรกรรม จ,พ,ศ  
      หัวใจ จ,อ,พ,ศ   อายุรกรรมโรคปอด พฤ  
      เบาหวาน   โรคหืด/ปอดอุดกั้นเรื้อรัง  
      มะเร็งวิทยา จ (DM)   โลหิตวิทยา พ (GI)  
      ไทรอยด์ พฤ   ติดเชื้อ ศ (GI)  
      ไขข้อ จ (GI) ,อ(DM)   ทางเดินอาหาร  
      ไต พ เช้า (DM)   ประสาทวิทยา จ-พฤ  
      ผิวหนัง จ-ศ   พันธุกรรม  
             
 

4

  สมรรถภาพปอด จ-ศ   ไตเทียม/CAPD/ปลูกถ่ายไต จ-ศ  
      โลหิตวิทยา ห้อง14 จ-ศ   ส่องกล้องทางเดินอาหาร จ,พ,พฤ,ศ  
      เคมีบำบัด จ,อ,พฤ,ศ      
      มะเร็งวิทยา พ เช้า      
             
 

6

  หู คอ จมูก จ-ศ   ภูมิแพ้ หู คอ จมูก จ-ศ  
      ห้องตรวจตา จ-ศ  ห้องตรวจการได้ยิน จ-ศ  
             
 

7

  ศัลยกรรมทั่วไป / เต้านม จ-ศ   ศัลยกรรมประสาท จ,พ  
      ศัลยกรรมทรวงอก   ศัลยกรรมตกแต่ง พฤ  
      ทางเดินปัสสาวะ จ,อ,พฤ,ศ   ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่/ทวารหนัก จ,อ,พฤ,ศ  
             
 

9

 คลินิกวิสัญญีวิทยาและระงับปวด        
             
 

     อาคารพัชรกิติยาภา

 

ชั้น

OPD

วันแพทย์ตรวจ

OPD

วันแพทย์ตรวจ

 
 

1

  โอพีดี กุมาร  จ-ศ      
      โอพีดี สูติ นรีเวช จ-ศ       
   

 ฝากครรภ์     นรีเวช

จ,อ,พ,ศ

  วัยทอง

พฤ บ่าย  
   

ฝากครรภ์(ผป.ใหม่)

จ,อ,พ,พฤ,

  มีบุตรยาก

จ (บ่าย)  
             
 

3

  ไตเทียมเด็ก      
             
 

     อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี

 

ชั้น

OPD

วันแพทย์ตรวจ

     
  2   ห้องฉุกเฉิน ทุกวัน      
             
 

    อาคารสมเด็จย่า 90

 

ชั้น

OPD

วันแพทย์ตรวจ

OPD

วันแพทย์ตรวจ

 
 

G

   เอกซเรย์ MRI จ-ศ      
             
 

1

  ผู้สูงอายุ จ-ศ      
             
 

3

  สวนหัวใจ จ,อ,พ,ศ   สมรรถภาพหัวใจ จ,อ,พ,ศ  
             
 

8

  ชายวัยทอง จ,พ   เวชศาสตร์การบิน จ-ศ  
             
 

    อาคารอายุรกรรม-ศัลยกรรม

 

ชั้น

OPD

วันแพทย์ตรวจ

     
 

1

  คลินิกวัณโรค      
             
 

2

  นิติเวช อ,ศ      
             
 

3

  ศูนย์วิจัยการแพทย์        
             
 

    อาคารมหาวชิราลงกรณ์

 

ชั้น

OPD

วันแพทย์ตรวจ

     
 

1

   กระดูก

จ,อ,พ,ศ

     
             
 

3

   แขนขาเทียม

จ,อ,พ,ศ

     
             
 

    อาคาร 8 ชั้น

 

ชั้น

OPD

วันแพทย์ตรวจ

     
 

1

   จิตเวช

จ,อ,พ,พฤ

     
             
 

    อาคารเฉลิมพระบารมี

 

ชั้น

OPD

วันแพทย์ตรวจ

OPD

วันแพทย์ตรวจ  
 

2

  ตรวจต่างประเทศ / ตรวจร่างกายเป็นหมู่คณะ

จ-ศ

   ฝังเข็ม จ-ศ  
             
 

    อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

ชั้น

OPD

วันแพทย์ตรวจ

     
 

2

  เวชศาสตร์ฟืนฟู

จ,อ,พ,ศ

     
             
 

    อาคารเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 

ชั้น

OPD

วันแพทย์ตรวจ

     
 

3

  เวชศาสตร์นิวเคลียร์

จ-ศ

     
             
 

    อาคารรังสีรักษา

 

ชั้น

OPD

วันแพทย์ตรวจ

     
 

1

  รังสีรักษา

จ-ศ

     
             
 

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ 1600-2030 น., วันเสาร์ 0800-1230 น.)

โทรศัพท์ 02-3547600-28 ต่อ 90338