Main Menu

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
บริบท /แผนผังองค์กร
ผู้บริหาร/อาจารย์แพทย์
ตารางแพทย์ออกตรวจ
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
 

Department

บก.กตร.
OPD.เวชศาสตร์ครอบครัว
แผนที่ตั้ง หน่วยตรวจโรคที่ 1
  หน่วยตรวจโรคที่ 3
  หน่วยตรวจโรคที่ 4
  หน่วยตรวจโรคที่ 5
  หน่วยตรวจโรคที่ 6
  หน่วยตรวจโรคที่ 7
  หน่วยตรวจโรคที่ 8
  หน่วยตรวจโรคที่ 9
  หน่วยตรวจโรคที่ 10
  หน่วยตรวจโรคที่ 11
  หน่วยตรวจโรคที่ 12
  หน่วยตรวจโรคที่ 13
   
ตรวจร่างกาย/ต่างประเทศ
หน่วยแพทย์ผสมผสาน (ฝั่งเข็ม)
หน่วยเวชกรรมป้องกัน
Other
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ตรอบครัว
แพทยสภา
 
 
------ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงุฏเกล้า------
   
กิจกรรม กตร. ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายวิชาการ เรื่อง ECG Tutorial CourseNEW
  การป้องกัน เฝ้าระวัง การบาดเจ็บ จากความร้อนในการฝึกทหารใหม่
ผลัดที่ 1/61 วันที่ 24 เม.ย.61 NEW
  พิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พ.ย.60 NEW
  การป้องกัน เฝ้าระวัง การบาดเจ็บ จากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 วันที่ 30 ต.ค.60NEW
  ผอ.กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจโรคNEW
  พิธีรับ-ส่งหน้า ผอ.กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.พระมงกุฎเกล้าNEW
 
   
ความรู้ทั่วไป

เรื่อง โรคจากเชื้อแบคทีเรีย อีโคไลชนิดรุนแรง NEW

 

เรื่อง โรคลมร้อน (แผ่นพับ) (pocket)

  เรื่อง การเตรียมการล่วงหน้าเพื่อลดการบาดเจ็บจากน้ำกรด
   Font Sarabun PSK + วิธีการลง font
 

 

 

   

กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

315 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร./Fax. 02-354-9006